ร่วมบริจาค

กองทุนวิปัสสนากรรมฐาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา ธนบุรี บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา เพื่อกองทุนวิปัสสนากรรมฐาน

เลขที่ 045-8-62387-2

กองทุนสร้างธรรมสถาน

ร่วมสร้างธรรมสถาน กุฏิสงฆ์
อาคารปฏิบัติธรรม อาคารที่พักอุบาสก

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา ธนบุรี บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา เพื่อกองทุนพระสงฆ์

เลขที่ 045-8-78968-1

กองทุนสร้างธรรมสถาน

ร่วมสร้างธรรมสถาน กุฏิสงฆ์
อาคารปฏิบัติธรรม อาคารที่พักอุบาสก

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา ธนบุรี บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา เพื่อกองทุนพระสงฆ์

เลขที่ 045-8-78968-1

Slider