คอร์สปฏิบัติธรรม 1 วัน

คอร์สพุทธะมหาเมตตา (วันครูแห่งชาติ)

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2567

สถานที่ : ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายละเอียด
สมัคร

คอร์สชีวิตดีมีสุข

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

สถานที่ : บจก.พาวเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม

รายละเอียด
สมัคร

คอร์สพุทธานุสสติ

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

สถานที่ : ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายละเอียด
สมัคร

คอร์สพุทธะมหาเมตตา (วันมาฆบูชา)

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ : ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายละเอียด
สมัคร

คอร์สพุทธะมหาเมตตา (วันจักรี)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567

สถานที่ : ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายละเอียด
สมัคร