คอร์สปฏิบัติธรรม 1 วัน

คอร์สพุทธะมหาเมตตา (วันครูแห่งชาติ)

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2567

สถานที่ : ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายละเอียด
สมัคร

คอร์สชีวิตดีมีสุข

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

สถานที่ : บจก.พาวเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม

รายละเอียด
สมัคร

คอร์สพุทธานุสสติ

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

สถานที่ : ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายละเอียด
สมัคร

คอร์สพุทธะมหาเมตตา (วันมาฆบูชา)

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ : ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายละเอียด
สมัคร

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

สถานที่ : ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายละเอียด
สมัคร

คอร์สแสงธรรมประทานพร

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

สถานที่ : ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

รายละเอียด
สมัคร