หน้าแรก

ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความคืบหน้าการก่อสร้าง
ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
ร่วมบริจาค
เพื่อการก่อสร้างต่างๆ ภายในธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

คอร์สปฏิบัติธรรม

21 มิถุนายน 2562

Slider
Image is not available
ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม ปี 2562

สนใจเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมในปีหน้า ดูกำหนดการและ
รายละเอียดการติดต่อจองคอร์สในปฏิทินปฏิบัติธรรมได้ค่ะ

Slider