ติดต่อเรา

ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

59/9 หมู่ที่ 10
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180

เวลาเปิดทำการ : 8.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์: 06-4646-9595
Email: contact@buddha-mahametta.com
Line Id: @buddhamahametta

 

-