พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบางปะอิน

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมกับคณะศิษย์ ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ 3 รายการ ได้แก่ เครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อหายใจ 3 ชุด เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ รวมมูลค่า 119,760 บาท ให้แก่โรงพยาบาลบางปะอิน โดยมีท่านรองนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอบางปะอิน และผู้อำนวยโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

ขอร่วมกันอนุโมทนาการทำทานในครั้งนี้ค่ะ