พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ มอบทุนสร้างบ้านและเครื่องอุปโภค บริโภค แด่ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านใน อ.เถิน จ.ลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ เมตตาให้พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน และคณะศิษย์ ลงพื้นที่มอบทุนสร้างบ้าน รวมถึงมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และของใช้ที่จำเป็น ช่วยเหลือแก่นายสากล จันต๊ะอุตม์ ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านในตำบลแม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ทั้งนี้ได้เตรียมน้ำปานะ ให้กับผู้ที่มาช่วยสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยด้วย

 

หลังจากที่บ้านใหม่สร้างแล้วเสร็จ มูลนิธิฯ ยังได้มอบชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์ โดยมีนายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน นางอภิวรรณ ขุนเพชร เป็นตัวแทนมารับที่มูลนิธิฯ และนำไปมอบแก่นายสากลเพื่อติดตั้งต่อไป

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ