มุงกระเบื้องหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม

      อาคารที่ 1 อาคารปฏิบัติธรรม มีสมเด็จองค์ปฐมทรงเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในห้องปฏิบัติชั้น 3  อาคารปฏิบัติธรรมขณะนี้ดำเนินการปูหลังคาไปกว่า 60 เปอร์เซนต์ และกำลังก่อสร้างตกแต่งภายในชั้น 1 โดยมีโรงทาน ห้องครัว(ประกอบอาหาร) ห้องฉันท์ภัตตาหาร รวมถึงห้องน้ำชายและหญิง     อาคารที่ 2 อาคารที่พักอุบาสิกา เป็นอาคารที่พัก 4 ชั้น ชั้น 1 จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมภายในอาคาร (คนละส่วนกับอาคารปฏิบัติ) ขณะนี้ห้องปฏิบัติในอาคารที่พักอุบาสิกาดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในใกล้เเล้วเสร็จพร้อมรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้จำนวนมากพอสมควร พร้อมทั้งในห้องปฏิบัติธรรมจะมีห้องน้ำรวมให้ทั้งผู้ปฏิบัติธรรมชาย และผู้ปฏิบัติธรรมหญิง รวมถึงมีห้องน้ำสำหรับคนชราและผู้พิการ       ชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารที่พักอุบาสิกา เป็นห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิง การก่อสร้างทั้งชั้น 2 และ 3 อยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน ปูกระเบื้องในส่วนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งระบบน้ำ และกำลังเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ทาสีภายในใกล้เสร็จแล้วเช่นกัน   ชั้น 4 อยู่ในระหว่างการปูกระเบื้องพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ และด้านนอกอาคารทีมช่างกำลังเก็บงานฉาบและทาสีอาคารภายนอกทั้งหมด ใกล้จะสำเร็จในเร็ววันนี้