สมัครคอร์สปฏิบัติธรรม

แบบฟอร์มสมัครคอร์สปฏิบัติธรรม

ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

    เช้ากลางวันเย็น