พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ และนางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิบุญญานุภาพ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้มอบพัดลม จำนวน 10 ตัว ข้าวสาร 330 กิโลกรัม ข้าวกล้อง 50 กิโลกรัม และผ้าห่ม 14 ผืน เพื่อไว้ใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ