ถวายน้ำดื่ม 1,200 ขวด แด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ และรายการเมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์ เมตตาให้พระธนวัฒน์​ มหาปุญฺโญ เป็นผู้ถวายน้ำดื่มเมตตาธรรม จำนวน 100 แพค (1,200ขวด) แด่พระครูสุธีปริยัตยาภร เจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน

โดยน้ำดื่มเมตตาธรรม จำนวน 1,200 ขวดนี้ จะได้นำไปถวายต่อคณะพระสงฆ์ที่จำพรรษา อยู่ที่ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะ สาธุๆๆค่ะ