เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์มอบพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) จัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน, เปิดคลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก, คลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก เพื่อรักษาผู้ป่วยฟรี และ นำน้ำดื่มเมตตาธรรม มอบให้กับคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ในเมตตาของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธมหาเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดจัดกิจกรรมดังนี้

  1. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับ 145 ท่าน
  2. เปิดคลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก เพื่อรักษาผู้ป่วยฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีพระสงฆ์ เข้ารับการรักษา 3 รูป, แม่ชี 6 ท่าน, จิตอาสา 10 ท่าน, ผู้ปฏิบัติธรรม 8 ท่าน รวมทั้งหมด 27 รูป/ท่าน
  3. เปิดคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก เพื่อรักษาผู้ป่วย (ฝังเข็ม) ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีพระสงฆ์ เข้ารับการรักษา 1 รูป, แม่ชี 3 ท่าน, ผู้ปฏิบัติธรรม 6 ท่าน รวมทั้งหมด 10 รูป/ท่าน
  4. นำน้ำดื่มเมตตาธรรม จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้มีพระครูสิริรัตนบัณฑิต, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปลัดสมเกียรติ กิตฺติญาโณ เลขานุการสำนักงานคณบดี และพระมหาศตนนท คมฺภีรเมโธ เจ้าหน้าที่นักจัดการทั่วไป คณะพุทธศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ

น้อมถวายเป็นพระกุศลร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก