โครงการคลินิกเคลื่อนที่ฟรี ไม่คิดค่าบริการ และ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดยางน้อย จ. อุบลราชธานี

โครงการคลินิกเคลื่อนที่ฟรี ไม่คิดค่าบริการ และ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดยางน้อย จ. อุบลราชธานี
และถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนีพันปีหลวง เพื่อเสริมสร้างสติ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และ ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ในความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบหมายให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) ดำเนินการช่วยเหลือพัฒนา คุณภาพชีวิต และการเป็นอยู่ของชุมชน

สาธุๆ อนุโมทามิ