แจ้งยกเลิกคอร์สวิปัสสนาในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid19 ในประเทศไทย ทางสำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ และมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ขอประกาศยกเลิกและเลื่อนคอร์สวิปัสสนาทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 9มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทางสำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ และมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้