พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ ลงพื้นที่มอบอาหารแห้ง วิทยุธรรมะแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในตำบลแม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง

ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก คณะพระสงฆ์ คณะแม่ชีและคณะคณะศิษย์ ได้เดินทางไปมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค และของใช้สำหรับผู้ป่วย รวมถึงวิทยุบรรจุเพลงและเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะให้กับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านท่ามะแกว๋น จำนวน 45 ท่าน

หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปมอบของแก่ผู้ป่วยติดเตียง ในหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลแม่ปะ โดยมีคุณอาภัย ปิ่นน้อย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นำคณะเดินทางลงในพื้นที่

ขอให้ทุกท่านร่วมกันอนุโมทนามหาทานในครั้งนี้ค่ะ สาธุ