พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเถิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ ได้มอบหมายให้พระพระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโนและคณะ เป็นตัวแทนบริจาคหน้ากากอนามัย 10 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 50 หลอด พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ยาสีฟัน 100 หลอด สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก อย่างละ 50 ชิ้น ขนมเจเล่และขนมทานเล่น อย่างละ 2 ลัง ให้กับนายกกิ่งกาชาดเถิน นางอภิวรรณ ขุนเพชร เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ทางคณะกิ่งกาชาด ยังได้นำหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า จำนวน 300 ชิ้น มามอบให้กับมูลนิธิฯด้วย

ขอให้ทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เจ้าค่ะ สาธุ