ร่วมบุญเปิดโรงทานในโครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ส่วนกลาง รุ่นที่ 57 ประจำปี 2567

วันที่ 11 – 16 มีนาคม 2567

วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2567

ในเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)

พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์

เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 

ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 

ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ

รายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์  รายการบีพีไลฟ์ และศิษยานุศิษย์

ได้ร่วมบุญในโครงการ

ฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ส่วนกลาง  

รุ่นที่ 57 ประจำปี 2567

ณ  ศาลาอบรมสงฆ์  วัดสามพระยาวรวิหาร (วัดบางขุนพรหม) 

ถนนสามเสน  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร   กทม.

ร่วมบุญเปิดโรงทานในโครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ 

ส่วนกลาง  รุ่นที่ 57 ประจำปี 2567

โดยแบ่งเป็น  2 รุ่น  ระหว่างวันที่

1 ระหว่างวันที่ 11- 16 มีนาคม 2567

2 ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2567

มีรายละเอียดดังนี้

1 น้ำดื่มเมตตาธรรม  3 พาเลท  รวม 5,184 ขวด  มูลค่า 25,920 บาท

2 อาหาร ขนม และน้ำปานะ  รวม 12 วัน             มูลค่า 100,800 บาท

รวมมูลค่าอาหารและปานะ   126,720   บาท   

รวมมูลค่าทั้งสิ้น  126,720  บาท

ขอน้อมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ