พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เมตตาเปิดคลินิกทันตกรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ
เมตตาเปิดคลีนิกทันตกรรม สิริวัฑฒโก ที่มูลนิธิบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโครงการทำฟันฟรี ให้กับชาวบ้านโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คุณสุรพล บุรินทราพันธุ์ และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คุณสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ุ มาร่วมพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565

ในวันเปิดโครงการได้มีชาวบ้าน จำนวน 22 ท่าน จากหมู่ 3 บ้านท่ามะเกว๋น หมู่ 10 บ้านท่ามะเกว๋นเหนือ หมู่ 4 บ้านปางกุ่ม และพระสงฆ์ 2 รูป แม่ชี 9 ท่าน รวมทั้งสิ้น 33 รูป/ท่าน มารับการรักษาฟัน พร้อมกับได้มอบชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับทุกท่านที่มาทำฟันด้วย

คลีนิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก จะมีทันตแพทย์ที่เป็นคณะศิษย์ผลัดเปลี่ยนมาให้บริการทำฟันฟรีแก่ชาวบ้าน ในวันนี้ได้แก่ ทพญ.บุณฑริกา งามพงศ์พรรณ ทพญ.จุฑาสินี พรพลศรัณย์ ทพญ.อรจิรา พิพัฒน์ประทานพร และผู้ช่วยทันตแพทย์ น.ส.ปวีณา ชูควร

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันเจ้าค่ะ สาธุๆๆค่ะ