ความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา เดือนมกราคม 2561

คุณเปิ้ล SCG นำชมความคืบหน้าของการก่อสร้าง ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ดังนี้ 1. ถมดินเพิ่มเติม และยกระดับพื้นดินเพิ่มเติมสูงขึ้นกว่า 2เมตร เพื่อสร้าวอาคารที่พัก พระสงฆ์ แม่สี 2. อาคารอุบาสิกา ฉาบปูนผนังชั้น1 ติดตั้งวงกบ ชั้น2-3 ปูกระเบื้องห้องน้ำ ห้องพัก เริ่มก่อสร้างชั้น 4