ความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ตุลาคม 2560

ความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 1.อาคารอุบาสิกา ขึ้นโครงสร้างชั้นสองเรียบร้อย และกำลังขึ้นโครงสร้างชั้นสาม 2. อาคารปฏิบัติธรรมกำลัง เทพื้น และวางท่อน้ำ