ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์เจ้า เพื่อประดิษฐาน ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา