กิจกรรมปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน และเปิดคลินิกเวชกรรมเคลื่อนที่ รักษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ ปาดเม็งรีสอร์ท จ.ตรัง และสถานปฏิติธรรมปฏินิสสัโค จ. ภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในเมตตาของเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน และเปิดคลินิกเวชกรรม เคลื่อนที่ รักษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สถานปฏิติธรรมปฏินิสสัโค จ. ภูเก็ต

๒๑-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในเมตตาของเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์

ทำความดีดังนี้

๑.จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพิ่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สำหรับ ….. ท่านดังนี้

  • จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ที่ ปากเม็งรีสอร์ท จ. ตรัง สำหรับ ๙๘ ท่าน
  • จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ที่สถานปฏิติธรรมปฏินิสสัโค จ. ภูเก็ต สำหรับ ท่าน

๒. เปิดคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก เคลื่อนที่ รักษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ สถานปฏิติธรรมปฏินิสสัโค จ. ภูเก็ต มีเข้ารับการรักษา ๑๔๐​ ท่าน ดังนี้

  • เปิดคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก เคลื่อนที่ ฟรี ไม่คิดค่ารักษา
    โดย พันเอกพิเศษ นายแพทย์ ปรเมษฐ์ ลัดพลี มีผู้เข้ารักการรักษา ๗๙ ท่าน
  • เปิดคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก เคลื่อนที่ ฟรี ไม่คิดค่ารักษา (ฝังเข็ม)
    โดย ดร.นพ.ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์ มีผู้เข้ารักการรักษา ๖๑ ท่าน

๓. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้มูลนิธิบ้านตะวันฉาย รวมเป็นมูลค่า ๔๒,๐๐๐ บาท

ขอน้อมถวาย สาธุ