กิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน น้อมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา และ ที่ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ. เถิน จ. ลำปาง สำหรับผู้ใหญ่ และเยาวชน และ เปิด คลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก ฟรี ไม่คิดค่ารักษา น้อมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา

ในเมตตาของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์

โดยได้ทำความดีดังนี้

 1. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ใหญ่ และเยาวชน (คอร์สเด็ก) เพื่อ ขัดเกลาจิตใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืน ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา สำหรับ ๒๙๙ ท่านดังนี้
  – กิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ใหญ่ ๒๗๓ ท่าน
  – กิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเยาวชน ๒๖ ท่าน
 2. จัดกิจกรรมตักบาตร และ กิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อ ขัดเกลาจิตใจ และสร้างความสุขที่ยั่งยืน ณ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ. เถิน จ. ลำปาง สำหรับ พระสงฆ์, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา และจิตอาสา
 3. เปิดคลินิกทันตกรรม สิริวัฑฒโก รักษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย มีผู้เข้ารับการรักษาทำฟัน
  ทั้งหมด 7 ท่าน
    -พระสงฆ์ 3 รูป
    -แม่ชี 1 ท่าน
    -จิตอาสา 2 ท่าน
    -ผู้ปฏิบัติ 1 ท่าน

น้อมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ