พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบทุนสนับสนุนโครงการกาชาดมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงวัยและยากไร้

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ เป็นประธานมอบทุน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการกาชาดมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ รวมถึงได้ยังมอบข้าวสาร 100 กิโลกรัม พัดลม 6 ตัว ข้าวโพดกระป๋อง 5 ลัง (120 กระป๋อง) ผ้าห่ม 12 ผืน ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอเถิน โดยมีนายอำเภอเถิน นายบรรจง ขุนเพชร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา