โครงการรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อ.เถิน จ.ลำปาง

โครงการรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อ.เถิน จ.ลำปาง  ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบหมายให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) ให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้าน อ.เถิน จ. ลำปาง รักษา ฝังเข็ม- ทำฟัน ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด ของร่างกาย และ เติมกำลังใจ ให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข ทั้งทางกายและทางใจ 😊 สาธุๆ