โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จ.อยุธยา


โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก

ในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์(ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) 

โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  ของมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)

ได้สนับสนุน “โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” 

พระครูฐานานุกรมในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ 

(กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และ มูลนิธิบุญญานุภาพ

เป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้ฯ

ได้ทำการเปิดคลินิกทันตกรรม มีผู้มารับการรักษาในวันที่  13 มีนาคม 2567

รายละเอียด ดังนี้ :

ตรวจสุขภาพช่องปาก   11 งาน

ขูดหินปูน      6  งาน

อุดฟัน           3  งาน

กรอลดสูง      1  งาน

เกลารากฟัน   1  งาน

จ่ายยา            1  งาน

รวมประเภทการรักษา  23 งาน

แบ่งเป็น  

พระสงฆ์  – ภายใน       3 รูป /ท่าน

พระสงฆ์  – มจร.           2 รูป/ท่าน

แม่ชี         2  รูป/ ท่าน

จิตอาสา       2     ท่าน

บุคคลทั่วไป   TikTok   1 ท่าน  

บุคคลทั่วไป                  1 ท่าน

ผู้มารักษาทั้งหมด  11  รูป/คน 

** ทุกท่านที่มารักษา มีความพอใจในผลการรักษาเป็นอย่างยิ่ง

น้อมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ