โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : ลงพื้นที่สำรวจผู้พิการติดเตียง จังหวัดภูเก็ต

คณะลูกศิษย์สายใต้ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อกิจกรรมมหาทานมอบของและกำลังใจให้ผู้พิการสายใต้ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย ที่ผ่านมา

จากดำริของ
ท่านพระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญานุภาพ
ในเรื่องการขยายโครงการเข้าช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ

คณะศิษย์สายใต้ ได้เป็นตัวแทน ลงพื้นที่สำรวจเข้าเยี่ยมกลุ่มผู้พิการติดเตียงกับทางคณะพยายาลส่งเสริมประจำตำบล ในพื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมงานในการเข้ามอบของในโอกาสต่อไป

ร่วมแผ่เมตตา ร่วมส่งกำลังใจ และอนุโมทนากับกลุ่มกองทัพธรรมสายใต้กันน่ะค่ะ