โครงการคลินิกเวชกรรมสิริวัฑโก ในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺโร) รักษาฝังเข็มฟรี ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จังหวัด อยุธยา

โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  ของมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)

ได้สนับสนุน “โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” 

พระครูฐานานุกรมในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ 

(กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และ มูลนิธิบุญญานุภาพ

เป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้ฯ

ได้ทำการเปิดคลินิกเวชกรรม มีผู้มารับการรักษาในวันที่ 2 เมษายน 2567

รวมทั้งสิ้น 68 ท่าน

– พระสงฆ์ 2 รูป

– แม่ชี 2 ท่าน

– ชาวบ้าน 64 ท่าน

** ทุกท่านที่มารักษา มีความพอใจในผลการรักษาเป็นอย่างยิ่ง

น้อมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา