ประมวลภาพคอร์สปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ประมวลภาพกิจกรรม ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เจริญพระพุทธมนต์ และ จัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เปิดคลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก และ เปิดคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

โดย พระภาวนาวชิรสุทร วิ.
พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ,
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ,
ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ,
ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา , ประธานมูลนิธิบุญญานุภาพ
ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธา

ซึ่งการสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีจิตใจเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัย มีความเข้าใจในคุณงามความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ อันที่เคารพยิ่ง อีกทั้งยังสอนให้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด

ผลการสอน ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ เข้าถึงพระรัตนตรัยมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีความกตัญญูต่อครอบครัว มีการสำนึกผิดขอขมากรรมต่อสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดไปในอดีต ขอขมาผู้มีพระคุณ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ มีความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้น จำนวนผู้ปฏิบัติธรรม ทั้ง เด็ก และ ผู้ใหญ่ จิตอาสาที่มาช่วยบำเพ็ญ รวมทั้งสิ้น 470 ท่าน