สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชน ในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง ร่วมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 ในเมตตาของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธมหาเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชน ในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง ร่วมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดจัดกิจกรรมดังนี้

ได้จัดสอนคอร์สพุทธบุตร ให้แก่เยาวชน ชั้น อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาที่ 3 โดยแบ่งเป็น 2 วัน โดยในวันที่ 1 จัดสอนคอร์สพุทธบุตรชั้น อนุบาลที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยา ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ เข้าใจธรรมะมากขึ้น และวันที่ 2 ได้มอบอุปกรณ์และสิ่งของดังนี้

  1. ผ้าห่ม 21 ผืน แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในโรงเรียน
  2. อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกวอลเล่ย์บอล 14 ลูก (เน็ต 1 อัน), ลูกฟุตบอล 10 ลูก, ลูกแบตมินตัน 12 แถว, ไม้แบตมินตัน 12 คู่ ไว้ให้เป็นส่วนกลางของโรงเรียน
  3. ชุดอุปกรณ์การเรียนในถุงผ้าปันสุข 125 ชุด อันประกอบด้วย กล่องข้าว double lock 1 กล่อง, กระบอกน้ำ 1 ใบ, ถุงเท้านักเรียน 1 คู่, สมุดโน๊ต 1 เล่ม, ดินสอสีไม้ 1 กล่อง, เครื่องเขียน(ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด) 1 ชุด, ขนม 1 ชุด

น้อมถวายเป็นพระกุศลร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก