วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ร่วมกับกิ่งกาชาด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มอบอาหารและของใช้แก่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ที่ตำบลเวียงมอก จังหวัดลำปาง

11 มิ.ย 2563

วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ โดยพระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฒโก เจ้าอาวาส ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ ร่วมกับ นางวิภา กุนาคำ นายกกิ่งกาชาด อำเภอเถิน น.ส.รัตนาภรณ์ ฉัตรชัยรัตน์ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน
ปลัดอำเภออาวุโส นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงมอก คณะแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะ อสม. ผู้นำชุมชน
ได้มอบให้ คณะพระสงฆ์ คณะแม่ชี วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ นำอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น มอบแก่ผู้ป่วย ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง จำนวน 69 ราย