พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 โรงเรียนเถินวิทยาเป็นวันที่ 4

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพมอบให้คณะศิษย์ นำอาหารกล่อง 150 กล่อง น้ำกระชาย กาแฟ น้ำเก๊กฮวย น้ำกระเจี๊ยบ รวม 212 ขวด พร้อมเครื่องดื่มซอง ชา กาแฟ น้ำขิง วิตามินเกลือแร่ มอบแก่ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสา ที่มาช่วยงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม หอประชุมโรงเรียนเถินวิทยา ในวันที่ 14 สิงหาคม
ซึ่งเป็นวันที่ 4 ที่ศูนย์ฯ เปิดบริการฉีควัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชน

ขอเชิญร่วมกันอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ