มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการดำรงชีพ ส่งต่อกำลังใจในช่วง Covid-19

ทางมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา และศิษยานุศิษย์ ส่งต่อกำลังใจให้กับสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ร่วมทำบุญซื้ออาหารและขนมมอบให้โรงครัว เพื่อเป็นภัตตาหารถวายพระภิกษุและสามเณร จำนวน 235 รูป ณ วัดหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไม่สามารถออกรับบิณฑบาตได้ในช่วงระบาดของไวรัส

– บริเวณชุมชน บ้านสะพานไม้ ประชาชื่น มอบข้าสารอาหารแห้ง แจกชาวบ้าน จำนวน 50 ชุด

– ร่วมบุญกับคุณอุมาพร ว่องวัฒนะสิน นำอาหารและของใช้ ไปมอบให้ชาวบ้าน ชุมชนบ้านครัว บริเวณถนนพระราม ๔ จำนวน ๑๕๐ ครอบครัวโดยชาวบ้านที่มารับของ ประกอบด้วยคนตกงาน ผู้ป่วยติดเตียง และชุมชนที่เหลือในเขตปทุมวัน คนพม่าในบ้านเช่าที่ตกงาน และคนเก็บขยะ

– ร่วมบุญกับคุณศรีลำปาง ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ น้ำดื่ม จำนวน ๘๐๐๐ บาท ถวายพระสงฆ์ สามเณร แม่ขาว รวมแล้ว ๒๐๐ รูป/คน ที่วัดนาหลวง หลวงปู่ทองใบ จังหวัดอุดรธานี

ทางมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา และศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมบุญช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้