มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ มอบข้าวสาร อาหารแห้งและวิทยุธรรมะ ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในจังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ มอบข้าวสารอาหารแห้ง วิทยุธรรมะและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีอาจารย์นิตยา ไกรทัศน์ และคณะศิษย์สายใต้ เป็นผู้แทนท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ เข้ามอบข้าวสารอาหารแห้ง วิทยุธรรมะ และพูดคุยให้กำลังใจผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับคณะพยายาลส่งเสริมประจำตำบล ในพื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน

ร่วมกันอนุโมทนากับกลุ่มกองทัพธรรมสายใต้กันนะคะ