มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านชุมชน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

 

เมื่อวันเสารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และ มูลนิธิบุญญานุภาพ โดยพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ได้นำถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ จำนวน ๑๕๕ ถุง มอบให้กับชาวบ้านที่ ชุมชนตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระครศรีอยุธยา จำนวน ๑๕๕ ครัวเรือน

 

ชาวบ้านในชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวคนพิการ
บางบ้านเป็นคนพิการทั้งครอบครัว บางบ้านเป็นคนพิการนอนอยู่คนเดียว ไม่มีคนดูแล บางบ้านที่เข้าไปแจก ชาวบ้านน้ำตาไหลออกมาด้วยความซาบซึ้งใจ ที่มีคนเอาของไปมอบให้ค่ะ

ร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมบุญใหญ่ร่วมกันในวันนี้ด้วยค่ะ