มูลนิธิบุญญานุภาพและมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิบุญญานุภาพและมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ซึ่งมีรายการสิ่งของเครื่องใช้ดังนี้ 1.รองเท้า(พลาสติก) 192 คู่ 2.ผ้าเช็คตัว(ผืนใหญ่) 100 ผืน 3.ผ้าห่ม(ผืนเล็ก) 10 ผืน 4.ผ้าห่ม(ผ้าใหญ่) 5 ผืน 5.ผ้าขนหนู(ผืนเล็ก) 60 ผืน โดยคุณสุรพล บุรินทราพันธ์ุ รองผู้ว่าจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบ เงินบริจาคและสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในงานฤดูหนาวและงานของดีนครลำปาง ในวันที่ 14-23 ธ.ค.62 โดยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง