มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค ให้กับ โรงเรียนภูเก็ตปัญญากุล

ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

ในเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)

พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์

เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 

ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 

ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ

รายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์  รายการบีพีไลฟ์ และศิษยานุศิษย์

ได้สนับสนุน  นม  เครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค  ให้กับ  โรงเรียนภูเก็ตปัญญากุล  เลขที่ 133 หมู่ 2 ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โรงเรียนปัญญานุกุล ภูเก็ต เป็นโรงเรียนเด็กพิเศษ  สังกัดการศึกษาพิเศษ ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย จนถึง มัธยมศึกษาที่ 6 เป็นเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการได้ยิน  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 200 กว่าคน มีทั้งไป กลับ และ อยู่ประจำ มีหอพัก

ขอน้อมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ