มอบอิฐบล็อกสำหรับก่อสร้างรั้วกำแพงที่ชำรุด และโรงเก็บของเพิ่มเติม แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่ามะเกวี๋ยน จ.ลำปาง

ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

ในเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)

พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์

เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 

ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 

ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ

รายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์  รายการบีพีไลฟ์ และศิษยานุศิษย์

ได้มอบอิฐบล็อกจำนวน 400 ก้อน สำหรับก่อสร้างรั้วกำแพงที่ชำรุดและโรงเก็บของเพิ่มเติม แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่ามะเกวี๋ยน อ.เถิน  จ.ลำปาง โดยมีชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจมาขนอิฐบล๊อก เพื่อนำไปช่วยกันก่อสร้างให้เเล้วเสร็จ

ขอน้อมเฉลิมเกียรติ และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ