มอบน้ำดื่ม ปีใหม่ไทย สำหรับงานพิธียกช่อฟ้าถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2567 วัดภูนเรศ อ.เถิน จ.ลำปาง

ในที่ 10 เมษายน 2567

ในเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)

พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์

เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 

ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 

ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ

รายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์  รายการบีพีไลฟ์ และศิษยานุศิษย์

ได้มอบน้ำดื่ม 300 ขวด น้ำสมุนไพร 150 ขวด รวมถึงขนมปัง และคุ๊กกี้  อีก 320 ชิ้น สำหรับงานปีใหม่ไทยสำหรับอบต.แม่ถอด และได้มอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด สำหรับงานพิธียกช่อฟ้าถวายผ้าป่าสามัคคี สำหรับงานบุญประจำปี 2567 ของวัดภูนเรศ อ.เถิน จ.ลำปาง