มอบน้ำดื่ม แก่ทีมงานคนค้นฅน เพื่อช่วยเหลือ 3 พื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า

ในวันที่ 17 มีนาคม 2567

 

ในเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

 

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)

พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์

เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 

ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 

ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ

รายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์  รายการบีพีไลฟ์ และศิษยานุศิษย์

 

ได้สนับสนุน   น้ำดื่มเมตตาธรรม  ขนาด 600 มล.  จำนวน 45 แพ็ค  600 ขวด  มูลค่า 5,400 บาท  ให้กับทีมงานคนค้นตน   สำหรับ 3 พื้นที่  ที่อยุ่บริเวณตะเข็บชายแดนประเทศไทยเมียนมาร์ใน 3 พื้นที่  นี้ยังไม่มีไฟฟ้าชาวบ้านใช้ไฟโซล่าเซลล์   ซึ่งการเดินทางยากลำบาก เป็นเส้นทางดินสลับกับคอนกรีตและสูงชันตามภูเขา   เป็นจุดที่ทีมงานเข้าไปติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่แถบชายแดนที่ยังขาดแคลนเรื่องไฟฟ้าโซลาเซลล์   

 

จุดที่ 2  เป็นหน่วยของทหาร ฉก.25 เป็นหน่วยที่เฝ้าระวังชายแดนของทหาร  

 

จุดที่ 3 หมู่บ้านคลองทราย  ซึ่งเป้นหมู่บ้านสุดท้ายอยุ่ติดกับชายแดนในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียน  เด็ก ๆ  เดินออกมาเรียนด้านนอก  ไม่มีไฟฟ้า  การเดินทางในหน้าฝนจะยากลำบาก  

 

ทีมงานได้เข้าไปติดตั้งโซล่าเซลล์ให้นอกจากได้พลังงานแล้วยังพัฒนาต่อเป็นศูนย์เด็กเล็กให้กับชาวบ้าน  ช่วยสร้างห้องน้ำให้ชาวบ้าน  จัดหาปั้มน้ำรวมที้งที่เก็บน้ำให้ชาวบ้าน  ทั้งหนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารรวมทั้งชาวบ้าน อบต. และหน่วยงานเอกชนเข้ามาระดมกำลังช่วยกันทำงานในการติดตั้งโซล่าเซลล์ครั้งนี้มีแรงงานประมาณ 30-40 คน

 

ขอน้อมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ