มอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด สำหรับร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 26 มีนาคม 2567

ในเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)

พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์

เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 

ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 

ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ

รายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์  รายการบีพีไลฟ์ และศิษยานุศิษย์

ได้นำน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด สำหรับร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน “พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชจินดานายก” อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในการนี้ “พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ”เจ้าคณะอำเภอเถิน เมตตาเป็นตัวเเทนในนามคณะสงฆ์อำเภอเถิน ร่วมมอบน้ำดื่มเพื่อร่วมงานในครั้งนี้ด้วย กราบขอบพระคุณในความเมตตาครับ

ขอน้อมเฉลิมเกียรติ และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ