พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบทุนการศึกษา รองเท้าและถุงเท้าแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่ามะเกว๋น อ.เถิน จ.ลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ ร่วมกับรายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์ และคณะศิษย์ มอบรองเท้า ถุงเท้า พร้อมทุนการศึกษาทุนละ 200 บาท ให้กับเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนท่ามะเกว๋น อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 ก.พ. จำนวน 61 คน และมอบทุนให้นักเรียน ที่เรียนดีเด่นเกรดเฉลี่ย 4.00 ทุนละ 500 บาท จำนวน 4 คน

จากนั้น ท่านพระอาจารย์ฯ เมตตาให้ พระพงศ์สิทธิ์ วรธมฺโม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คุณสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คุณสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ุ และคณะศิษย์ฯ เป็นผู้แทนไปมอบรองเท้า ถุงเท้า และทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนปางกุ่ม อ.เถิน จ.ลำปาง จำนวน 100 คน ซึ่งนอกจากมอบทุนให้นักเรียนแล้ว ยังมอบเงินเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ ของทั้ง 2 โรงเรียน รวม 25 ท่าน ท่านละ 1,000 บาท อีกด้วย

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ