มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้ กิ่งกาชาดอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ เมตตาให้พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน พระปิยะบุตร อภินันโท และคณะแม่ชีเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส ที่มีความประพฤติดี และมีคุณธรรมของกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ประจำปี 2565 จำนวน 24 ทุน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ในโอกาสนี้พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ได้เป็นตัวแทนท่านพระอาจารย์กล่าวให้โอวาทสั้นๆแก่นักเรียนที่ได้รับทุนด้วยค่ะ