พิธีวางศิลาฤกษ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 22 กุมภาพันธ์ 2559 ตอนที่ 2

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา นำคณะศิษยานุศิษย์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559