พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ เมตตามอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในตำบลเวียงมอก จังหวัดลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ ได้มอบหมายให้ พระน้ำใส ญาณวโร เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ 100 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในตำบลเวียงมอก ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นประชาชนที่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

 

จากนั้น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เทศบาลตำบลเวียงมอก และพัฒนาชุมชน เวียงมอก จ.ลำปาง และตัวแทน
ได้ลงพื้นที่มอบให้กับประชาชนตามบ้านและชุมชน

ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ สาธุๆๆ