พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ เมตตาให้คณะศิษย์จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 21 ชุด พร้อมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มอบให้กับตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กที่บิดาเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมานางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมพม.พระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้นำไปมอบให้ นายอำเภอวังน้อย ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จำนวน 15 ชุด

จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ยากไร้และเด็กที่บิดาเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ราย

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ สาธุๆๆค่ะ