พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เมตตามอบอาหารและน้ำดื่มเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ เมตตามอบให้พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน และคณะนำอาหาร และน้ำดื่ม ไปมอบแก่ทีมบุคลกรทางการแพทย์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม หอประชุมโรงเรียนเถินวิทยา

โดยในวันนี้ นายกกิ่งกาชาดคุณอภิวรรณ ขุนเพชร ได้มาให้กำลังใจแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และร่วมกับมูลนิธิฯ มอบอาหารกล่อง 180 กล่อง น้ำหวาน 225 ขวด และน้ำดื่ม 1,020 ขวด ให้กับบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย