พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบของแก่โรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ เมตตามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10 รายการ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการกักตัว 7 รายการ มูลค่ารวม 48,468 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำบลท่ามะแกว๋น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 5 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลฯ

โดยในวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน พระน้ำใส ญาณวโรและคณะศิษย์ จึงได้เดินทางมายัง รพ.สต.ท่ามะแกว๋น เพื่อนำอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น เฟสชิลและชุดกันฝน อย่างละ 100 ชุด ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด แอลกอฮอล์ ถุงมือยาง เต๊นท์สนาม รวมถึง สบู่ แชมพู ผงซักฟอก จานช้อนส้อมพลาสติกและน้ำดื่ม มามอบให้แก่คุณอาภัย ปิ่นน้อย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้านปางกุ่ม บ้านท่ามะแกว๋น และท่าอุดม และทีม อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน มาร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญทุกท่านอนุโมทบุญร่วมกันค่ะ สาธุๆๆ