พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบอาหารและน้ำดื่มให้ทีมแพทย์พยาบาลที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนเถินวิทยา

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพมอบให้พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโนและคณะ เดินทางไปยังศูนย์วัคซีนสนามหอประชุมโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จ.ลำปาง เพื่อนำอาหาร 180 กล่อง และน้ำดื่ม 229 ขวด มอบเป็นกำลังใจให้แก่ทีมบุคคลากรทางการแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงนฤนาท จอมภาปิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา

รวม 3 วันที่มูลนิธิฯ นำอาหารและน้ำดื่มมอบให้ทีมแพทย์ พยาบาลและจิตอาสาที่มาช่วยงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้แก่อาหาร 510 กล่อง และน้ำดื่ม 1,674 ขวด

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ สาธุๆๆค่ะ