พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบของแก่โรงพยาบาลและโรงเรียนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ และรายการเมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์ เมตตาให้คณะศิษย์ลงพื้นที่ มอบหม้อหุงข้าว ผ้าห่มกันหนาว ของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร 1 กก และเงินสนับสนุนอาหารกลางวันท่านละ 500 บาทให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น จำนวน 4 ท่าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

จากนั้นได้ไปที่โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น เพื่อมอบขนมและไอศครีม รวมถึงค่าขนมแก่เด็กๆ คนละ 50 บาท จำนวน 64 คน และยังได้มอบขวัญถุงท่านละ 500 บาท ให้แก่คุณครู 8 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 3 ท่าน รวมถึงมอบเงินสนับสนุนจัดกีฬาสีของโรงเรียน 3,700 บาท พร้อมของรางวัลพิเศษ ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาสี 21 รางวัล

และยังได้เดินทางไปมอบไอศครีม ให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนปางกุ่มวิทยาอีกด้วย

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆ