พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบให้คณะศิษย์เป็นตัวแทนนำอาหารและน้ำดื่มมอบแก่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ เป็นวันสุดท้าย

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพมอบให้คณะศิษย์ นำอาหารกล่อง 100 กล่อง น้ำสมุนไพรต่างๆ 234 ขวด มอบแก่ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสา ที่หอประชุมโรงเรียนเถินวิทยา ในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามฯ มาเปิดบริการฉีควัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชน

ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันเจ้าค่ะ